Zoeken in deze blog

zondag 23 september 2012

Informatieavond

'Als je de muziek hoort, loop je door de klas. Stopt de muziek dan zoek je een andere ouder op en stel je je even voor en vertelt hoe jouw kleuter heet.' Op dezelfde manier als ik met de kleuters een cooperatieve werkvorm gebruik, liet ik de ouders vorige week tijdens de informatieavond in beweging komen. Ik geloof er in dat beweging iets los maakt. Dat mensen er door met elkaar in contact komen. Ik zie graag dat er een tijdens de informatieavond een uitwisseling is van ervaringen, ideeen, verwachtingen. Dat schept een band, mensen leren elkaar kennen en er onstaat verbondenheid. Zo wordt een avond met ouders voor mij waardevol.
Vroeger, dertig jaar geleden, was een informatieavond eenrichtingsverkeer. Ik vertelde hoe een dag in de klas verliep en ouders luisterden en stelden af en toe een vraag. Daarnaast zette ik materiaal op de tafels waar de ouders mee konden spelen. Daardoor werd de avond al iets levendiger. In de loop van de tijd ben ik steeds nieuwsgieriger geworden naar de verwachtingen die ouders hebben over school. Wat vinden zij belangrijk en hoe en waar kunnen we elkaar vinden als ouders en leerkrachten. De laatste jaren zijn de informatieavonden steeds meer ontmoetingsavonden geworden. Vorig jaar liep dat een beetje uit de hand. Toen waren we de hele avond aan het kennismaken ;-)
Deze keer hebben we het kennismaken dus korter gehouden en kwamen we al pratend op het idee om tijdens de kinderboekenweek een wereldmaaltijd te organiseren. Een maaltijd voor alle ouders en kinderen in onze klas. Waar ruim de tijd is om elkaar te ontmoeten. En om een spel of iets anders creatiefs met elkaar te doen. Op de informatieavond vroeg ik de ouders aan het eind van de avond om een tekening voor hun kind te maken en die op de stoel van hun kleuter in de kring te leggen. De volgende ochtend werden de tekeningen blij verrast ontdekt en de rest van de dag gekoesterd. Prachtig om te zien en misschien tegelijk stimulerend voor de ouders die er niet waren om volgend jaar wel te komen?

4 opmerkingen: